AVBESTILLINGSVILKÅR

Alle behandlinger: 24 timer (1 døgn)

Hvis du ønsker å avbestille eller har en tilstand som gjør deg uegnet for behandling må avbestilling skje minst 24 timer før behandlingen. Om du ønsker å bytte den bestilte timen til en annen type behandling må dette også skje innen fristen.

Avbestillingsvilkårene gjelder også om du har Covid-19 symptomer.